Posts

Different Parts of Research

Different Type of Research

Contemporary Issue Status Report on : Dynamite Fishing

Do You Believe History Repeats Itself?

What Causes a Historical Event to Happen?

Why is There History

What was the Effect of the Galleon Trade on the Philippines and Why did it Decline Despite its Prosperous Start?

Opinion on the effects of Forced Labor and the Bandala system to Filipino Laborers

Name and Define the Taxes Imposed on the Filipino by the Spanish Government

Ano ang Tanaga

Mga Uri ng Talumpati Ayon sa Balangkas

Ang Talambuhay at ang mga Uri Nito

Mga Uri Bahagi at Anyo ng Salaysay

Sining ng Pagsalaysay at Pagpili ng Paksa

Ano ang Parabula

Ang Mga Akdang Patula

Ang Mga Akdang Pampanitikan

Iba't Ibang Uri ng Paglalarawan

Ano ang Paglalarawan

Iba't Ibang Bahagi at Uri ng Paglalahad

Ano ang Paglalahad

Ang Kahalagahan ng mga Pabula

Ano ang Kahulugan ng Pabula

Elemento Layunin Katangian at ang mga Uri ng Nobela

Ano ang Nobela

Iba't Ibang mga Salik ng Maikling Kwento

Mga Bahagi ng Maikling Kwento

Ang Kahulugan ng Maikling Kwento

Ano ang Kahulugan ng Dula

Iba't Ibang mga Sangkap sa Dula

Iba't Ibang Uri ng Dula

Ang Kasaysayan at Paano Nagsimula ang Bugtong

Ang Katangian at Uri ng Bugtong

Kahalagahan ng Balita

Mga Mungkahi sa Mahusay na Pagsulat ng Balita

Ang Balita ang Pahiwatig Nito

Iba't Ibang Uri ng mga Balita

Ano ang Mga Sangkap na Kailangan ng Balita

Ano ang Anekdota

Ano ang Alamat

Ang Matandang Lalaki At Ang Kanyang Limang Anak Na Lalaki

Ang Pang-abay (Adverb)

Pang-uri (Adjective)

Ang Pandiwa (Verb)

Ang Panghalip (Pronoun)

Ang Pangngalan (Noun)

Ang Pangungusap

ANG ROMANTIKO

Ang Teoryang Romantisismo

Ang BAYOGRAPIKAL

Ang Moralismo

Ang Teoryang Saykolohikal o Sikolohikal

Ang Teoryang Formalismo o Formalistiko

Ang Teoryang Arkitaypal

Ang Teoryang Imahismo

Ang Teoryang Humanismo

Ang Teoryang Klasismo o Klasisismo

Ang Pananaw Eksistensiyalismo

Ang Pananaw Marxismo ni Karl Marx at Freidrich Engels

Ang Pananaw Sikolohikal

Ang Pananaw Feminismo

Ang Pananaw Sosyolohikal

Ang PORMALISTIKO

Ang Pananaw Arketipal

Ang Teoryang Dekonstruksyon

Ang Teoryang Realismo

Mga Tungkulin at Kahalagahan ng Wika

Mga Antas ng Wika

Mga Teorya ng Wika

Ano ang Teoryang Eksistensyalismo