Posts

Ang Matandang Lalaki At Ang Kanyang Limang Anak Na Lalaki

Ang Pang-abay (Adverb)

Pang-uri (Adjective)

Ang Pandiwa (Verb)

Ang Panghalip (Pronoun)

Ang Pangngalan (Noun)

Ang Pangungusap

ANG ROMANTIKO

Ang Teoryang Romantisismo

Ang BAYOGRAPIKAL

Ang Moralismo

Ang Teoryang Saykolohikal o Sikolohikal

Ang Teoryang Formalismo o Formalistiko

Ang Teoryang Arkitaypal

Ang Teoryang Imahismo

Ang Teoryang Humanismo

Ang Teoryang Klasismo o Klasisismo

Ang Pananaw Eksistensiyalismo

Ang Pananaw Marxismo ni Karl Marx at Freidrich Engels

Ang Pananaw Sikolohikal

Ang Pananaw Feminismo

Ang Pananaw Sosyolohikal

Ang PORMALISTIKO

Ang Pananaw Arketipal

Ang Teoryang Dekonstruksyon

Ang Teoryang Realismo