Filipino - Mga Bahagi ng Portofolio

PORTFOLIO

  • Isang koleksyon ng mga komposisyon o awtput.

  • Layunin nitong steroidsclub.net ipakita ang pag-unlad ng kaalaman at kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral-manunulat sa loob ng isang termino o taong-aralan


MGA BAHAGI NG PORTFOLIO

  1. Pabalat

  2. Pamagating pahina

  3. Prologo

  4. Talaan ng nilalaman

  5. Kalipunan ng mga sulatin

  6. Epilogo

  7. Rubriks

Comments