close

Ang Ikaanim na Hari ng Babylonia na si Hammurabi

Napasailalim ng lungsod-estado ng akkad ang mga summerian. dito nagsimula ang pagbubuo ng imperyo sa mesopotamia. lumaganap ito hanggang golpo ng persia at dagat ng mediteraneo. ngunit ipinagpatuloy pa rin nito ang nasimulan ng mga summerian.

Noong 1900 B.C.E., isang pamilya ng mga Amorite ang naghari sa maliit na lungsod ng Babylon sa may baybayin ng ilog Euphrates. Una itong pinamunuan ng limang hari — sina Sumu-abu, Sumu-la-el, sabum, Apil-sin at Sin-mubalit–na siyang BUMUO SA UNANG DINASTIYA NG BABYLONIA.

Sa panahon ng ikaanim na hari ng Babylonia na si HAMMURABI sumikat ang kabihasnang Babylonian. Siya ang nagbuklod sa mga lupain sa timog-silangan at hilagang-kanluran ng Ilog Euphrates sa ilalim ng kanyang pamamahala. Siya rin ang bumuo ng KODIGO NI HAMMURABI na naging gabay ng mga Babylonian sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang pinakaunang batas.

Sumu-abu, Sumu-la-el, sabum, Apil-sin at Sin-mubalit – nagtatag ng imperyo
HAMMURABI – Pinakadakilang Hari. ang kontribusyon nya ay ang pag usbong angpatakarang ”mata sa mata” at ”ngipin sa ngipin” na naging parusa sa mga nagkakasala ..

Ang mga lungsod sa katimugan ay nagsimula muling isulong ang kanilang pagiging malaya.Pangunahin sa mga lungsod na ito ay ang Ur sa ilalim ni Ur Nammu, ang lungsod nba ito ay naging kabisera ng isang imperyo na kumalaban sa Akkadian. 2100 B.C.E.- panandaliang nabawi ng Ur ang kapangyarihan nito at pinamunuan ang Sumer at Akkad, at nagpatayo rin ng ziggurat si Ur Nammu sa Ur.Sa ilalim ng pamumuno ng apo ni Ur Nammu na si Ibbi-Su ang Ur ay bumagsak sa pagdating ng mga Amorite at Hurrian sa Mesopotamia.

Pinamumunuan ni Sargon I ang Akkadian.Ang agade ang sentro ng imperyo.nagawang kontrolin ang mga hilaw na materyales o sangkap na lubusang kailangan sa kanyang lungsod.Ang kawalan ng natural na depensa ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak.ang unang imperyo at ang kodigo ng batas ni hammurabi :)Sa ilalim ng pamumuno ni Nebuchadnezzar, nakapagpagawa ng magagandang gusali na ang pinakatampok ay ang Hanging Gardens of Babylon. Sa kanila nagsimula ang 12 konstelasyon na tinatawag na Zodiac.
* Ang Chaldean ay mtatagpuan sa katimugang bahagi ng Babylonia at kanang pampang ng Euphrates River.612 B.C.E- Panibagong imperyo ng Babylonia ang tinatag at pinamunuan ito ng isang hari mula sa Chaldean si Nabopolassar (612 .BC.E – 605 B.C.E)625 B.C.E

Pinamunuan niya ang isang pag-aalsa laban sa imperyo ng Assyrian na siyang kumontrol sa Babylon sa loob ng halos dalawang siglo.627 B.C.E- dalawangpung taon matapos ang pagkamatay ni Ashurbanipal , ang Assyria ay muling nasadlak sa tunggalian at pagkawasak.614 B.C.E. – isang hukbo sa ilalim ni Cyaxares ng Medes ang sumalakay sa lupain ng Assyria at winasak ang lungsod ng Ashur621 B.C.E. – Nasakop ng magkatuwang pwersa ni Cyaxares at Nobopolassar, ang hari ng Babylon, ang lungsod ng Niniveh.609 B.C.E. -tuluyang pinuksa ang natitirang hukbo ng Assyrian sa ilalim ni Nebuchadnezzar II anak ni Nobopolassar.610 B.C.E. – 605 B.C.E. – Nakipagtunggali si Nobopolassar sa Egypt.Sa ilalim ng pamumuno ni Nebuchadnezzar II, natamo ng babylonia ang rurok ng kadakilaan. Ang Babylonay naging isa sa mga pinakamahalagang lungsod sa buong daidig sa kanyang panahon.

Hanging Gardens of Babylon ipinagwa ni Nebuchadnezzar II para sa kanyang asawa, kinikilala ng mga Grek bilang isa sa Seven Wonders of the Ancient World.
Nakagawa sila ng sandatang yari sa bakal.Ang namuno sa imperyong assyria ay siAshurbanipal.Gumamit sila ng dahas sa mga nasasakupan at nag atas sila ng mga lalaki na maglingkod sa hukbong sandatahan.Pananalakay ng mga grupong etniko.

Sa larangan ng edukasyon at sila ang kauna-unahang nag tayo ng aklatan na may200.000 tabletang luwad.Si Ashurbanipal II ay naging hari noong 884-859 BCE na nag palawak ng teritoryong assyrian at sya ay magaling at mahusay sa pakikipaglaban,Si Tiglath-Pileser III ay naging hari noong 745-727 BCE na nag palawak sa kaharianhanggang sa Damascus noong 723 BCE.

Si Sargon II na namuno noong722 hanggang705 BCE,at Si Shalmaneser V nabura nya ang kasaysayan ng pinakahuling bakas ng mga Hittite Sa pamamagitan ng matatagna sistema ng pamumuno sa imperyo,epektibong pangungulikta ng buwis, maayos at magandang kalsada, epektibong serbisyong postal.Sila ay bumagsak dahil sa kapalaluan at kalupitan ng assyrian, nag ka isa ang mga Chaldean, Medes, at Persian noong 612 BCE upang pagtulungang magapi ang mga Assyrian.Sila ay mahalaga dahil sila ang nanguna sa edukasyon.

Tags : BuodPanitikan
Close Bitnami banner
Bitnami