close

Ang Kahalagahan ng Agrikultura

Ang pag-unlad ng isang bansa ay nakabatay sa laki at taas ng kita ng mga sektor ng ekonomiya. Mahalagang mapagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang lahat ng sektor, partikular ang agrikultura sapagkat dito nagmumula ang mga pagkain na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Dahil dito, ang agrikultura ay nararapat na bigyang-pansin upang mapalakas at maging katuwang ng pamahalaan sa pagkakamit ng kaunlaran ayon sa sumusunod na kahalagahan:

Ang agrikultura ay pangunahing pinagmumulan ng pagkain. Ang lupain ng Pilipinas ay akma na tamnan ng mga produktong tulad ng palay, mais, tubo, patatas, at iba pa. Mayroon ding inaaning mga prutas tulad ng mangga, pinya, kopra, at saging. Mainam din ang temperatura dito bilang lokasyon sa pag aalaga ng mga hayop na ginagamit sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Mayroon ding sapat na mapagkukunan ng mga pagkaing mula sa katubigan. Ang agrikultura ay isang napakahalagang sektor sa bansa dahil ito ang pinagmumulan ng mga pagkain ng mamamayan.

Pinagkukunan ng materyal para makabuo ng bagong produkto. Nagmumula sa sektor na ito ang mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan, kabukiran, at karagatan na maaaring gamitin sa produksiyon. Halimbawa, ang puno na pinagmumulan ng goma ay gamit para sa paggawa ng gulong; bulak at halamang mayaman sa hibla para sa tela at sinulid; kahoy para sa mga muwebles; at dahon at ugat para sa pagkain, kemikal, o gamot.

Opinyon:
Ang masasabi ko sa aking nabasa ay sobrang mahalaga ang Agrikultura sa ating bansa, sapagkat ito ang pangunahing pinagkukunan natin ng ating kakainin. Pangalawa, ang agrikultura din ang pinagkukunan ng materyal para makabuo ng bagong produkto na pwedeng ilabas sa ating bansa. Pangatlo, ito din ang nagbibigay trabaho sa mga Pilipino na walang trabaho, at mas mainam din ito para hindi na sila lumabas ng bansa upang mag-trabaho. Pang-apat, dahil sa Agrikultura tayo kumukuha ng perang panlabas, ito ang isang mahalagang pinagkukunan ng dolyar ng ating bansa, nakakakuha tayo ng pera galing sa labas ng bansa sa pamamagitan din ng pagpalit o paglabas ng produkto galing sa ating bansa. Ang Agrikultura ay isa sa mga salik na nakakatulong sa ating bansa, dahil ito ang tagapagtaguyod ng ating ekonomiya.

Tags : Ekonomics

1 Comment

Comments are closed.

Close Bitnami banner
Bitnami