close

Ang Katangian at Uri ng Bugtong

Ang bugtong, pahulaan, o patuuran ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Ang mga bugtong sa Panitikan ng mga pilipino ay pahulaan ng isang sagot sa pamamagitan ng paghahambing ng bagay o ideya sa isang pangungusap o parirala. Nakatago ang kahulugan ng pinahuhulaang bugtong ngunit ito ay masasagot sa pamamagitan ng mga bagay na nakalaad mismo sa bugtong. Isa itong palaisipan na susubukan ang iyong galing sa pagdiskubre ng pag kaka ugnay ugnay ng mga salita na nilalamang ng isang bugtong.

Ang bugtong ay tulad lamang ng pungos na pangungusap, na madalas ay walang paksa o simuno. Mukhang hindi totoo ang pinapaksa, subalit lagi namang nakaugat ang sagot sa totoo at pamilyar na bagay na makikita sa kapaligiran. Nawawala ang ganda at bisa ng bugtong kapag marami itong posibleng sagot. Ang bugtong ay mayroon lamang iisang tamang sagot.

Ang bugtong ay mayroon din sukat at tugma, at karaniwang binubuo ng 2 hanggang 4 na taludtod.

1. Ang unang (dalawang) linya ay nagsisimula sa ilang pamilyar na bagay sa kapaligiran.

2. Ang huling (dalawang) linya naman ay nagbibigay ng katangi-tanging katangian sa bagay na binanggit sa naunang linya.

May dalawang uri ang bugtong

1. Mga talinghaga (o enigma, bagaman tinatawag ding enigma ang bugtong), mga suliraning ipinapahayag sa isang metapora o ma-alegoryang wika na nangangailangan ng katalinuhan at maingat na pagninilay-nilay para sa kalutasan

2. Mga palaisipan (o konumdrum), mga tanong na umaaasa sa dulot ng patudyong gamit sa tanong o sa sagot.

Sa panitikang Pilipino, nilalarawan nito ang pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Bilang isang maikling tula, madalas itong naging paisipan sa tuwing naglalaro ang mga bata.

Apat na katangian ng tunay na bugtong

1. Tugma
2. Sukat
3. Kariktan
4. Talinghaga

Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami