close

Ang Pananaw Arketipal

Ang arketipal o mitolohikal na pagdulog ay nahahawig sa pananaw Sikolohikal, na nakatuon ang atensyon sa paraan ng paglikha at ang epekto nito sa mambabasa. Ngunit higit na malawak ang sinasaklaw ng pananaw Arketipal, dahil ang buong kalipunan ng mga sagisag o simbolo at imahen na lumilitaw sa teksto ng pandaigdigang kultura ang masusing pinagtutuunan nito ng pansin.

Sa pananaw Arkitipal, matatagpuan sa akda ang mga huwaran o pardon at kaayusan ng buhay na makikita rin sa halos lahat ng uri ng tao sa daigdig. Halimbawa ng arketipong tauhan ay ang bayani sa mga epiko, na matipunong lalaki at may pambihirang kapangyarihan na kayang iligtas ang sambayanan sa kapahamakan.
a.) ang paglikha ng mito o alamat ay proseso ng pagiisip ng tao at sumasagot sa isang mahigpit na pangangailangan

b.) binubuo ng mito ang bukal na pinagmulan ng panitikan, mula sa historikal at sikolohikal na pananaw. Ang mga banghay, tauhan, tema, imahen ay mga komplikasyon o interpretasyon ng mga magkakatulad na elemento sa mga matatandang mito at alamat.

c.) nakukuha sa mito ng mga konsepto at istruktura na magagamit ng kritiko sa pagpapaliwanag sa akdang-pampanitikan

d.) nagmula sa mitikal nitong katangian ang dahilan kung bakit may sapat na kapangyarihan ang panitikan na antigin ang mambabasal; angkin ng akda ang mana o ang numinous, ang hiwaga at sa harap nito ay nararamdaman natin ang pagkabigla, takot, pangamba, o ligaya.

Tags : PanitikanTeoryaWika
Close Bitnami banner
Bitnami