close

Ang Teoryang Dekonstruksyon

Sa teoryang Dekonstruksyon, binibigyang-diin ang kamalayan ng manunulat at ng mambabasa bilang mga produkto ng social discourse na nakasulat. Ang akda ay nagsisilbing produkto ng isang may-akda na tagapagdala o kaya tagapag-ingat ng isang tradisyong pang-intelektwal at pampanitikan. Ang dekonstruksyon ay tinatawag ding Post-istrakturalismo.

Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang iba’t ibang aspekto na bumubuo sa tao at mundo. Pinaniniwalaan kasi ng ilang mga pilosopo at manunulat na walang iisang pananaw ang nag-udyok sa may-akda na sumulat kundi ang pinaghalu-halong pananaw na ang nais iparating ay ang kabuuan ng pagtao at mundo. Batay sa ideyang walang permanenteng kahulugan ang teksto dahil ang wika ay di matatag at nagbabago.

Higit na mahalaga ang mambabasa kaysa sa may-akda sa pagtiyak ng kahulugan ng teksto.  Layunin ng pag-aanalisa ang paglalantad sa mga magkakaslungat na kahulugan o implikasyon ng teksto at ng mga salita at pangungusap.

Tags : PanitikanTeoryaWika
Close Bitnami banner
Bitnami