close

Ang Teoryang Humanismo

Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo; ay binibigyang-tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento atbp.

Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo; ay binibigyang- tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento atbp. Renacimiento o Muling Pagsilang sa Italya

Pokus ng teoryang ito ay ang itinuturing na sibilisado ang mga taong nakatuntong ng pag-aaral na kumikilala sa kultura. Ang humuhubog at lumilinang sa tao  bilang sukatan ng lahat ng bagay kung kayat mahalagang maipagkaloob sa kanya ang kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin at kalayaan sa pagpapasya.

Nakasulat ang panitikan ng mga humanista sa wikang angkop sa akdang susulatin. (magkakaugnay at nagkakaisang balangkas, may buong kaisipan, nakaaliw at pagpapahalaga sa katotohanan)

Tags : PanitikanTeoryaWika
Close Bitnami banner
Bitnami