close

Ano ang Inklitik?

Ang Inklitik ay ang mga kataga ng pandiwa na sadyang may tiyak na ayos na sinusunod sa pagkakaugnay-ugnay sa ibang bahagi ng pangungusap. Mga Inklitik: daw  din  man  pa nga  ba  tuloy  ho muna  pala  sana  na lamang  naman  po  yata kaya Ano ang katuturang isinasaad ng bawat inklitik?

1.      ba – nagsasaad ng tanong

2.      kasi, tuloy – nagsasaad ng dahilan

3.      kaya – nagsasaad ng pag-aalinlangan, walang katiyakan

4.      daw, raw – nagpapahiwatig ng pag-ayon sa sabi ng iba

5.      muna – nagpapahiwatig ng pagbibigay ng higit na pagtatangi

6.      din, rin – nagsasaad ng pag-uulit

7.      po, ho – nagsasaad ng pagpipitagan 8.      lamang – nagsasaad ng walang iba kundi iyon

Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami