close

Iba’t Ibang mga Salik ng Maikling Kwento

Ang maikling kwento ay mayroong tatlong salik:

  • Tauhan
  • Tagpuan
  • Banghay

Sa pamamagitan ng mga ito naihahatid ng isang manunulat mga kwentong nabuo sa kanyang isip.

Ang Tauhan ang siyang nagdadala ng suliranin at nagiging basehan sa kung anong magiging takbo ng kwento.

May tatlong dimensyon na naglalarawan sa isang tauhan.

  • pisikal (pisikal na anyo ng mga tauhan)
  • pisiyolohikal (estado sa lipunan ng tauhan)
  • sikolohikal (mga paniniwala ng tauhan)

Ang Tagpuan naman ang lugar na pinangyarihan ng kwento. Ang kapaligiran kung saan naganap ang kwento aynakakaapekto sa pakikipagtunggali at pagpapasiyang ginagawa ng mga pangunahing tauhan.

Ang Banghay ay ang mga pangyayaring nagpapaunlad sa suliranin at tunggaliang dadalhin ng mga pangunahing tauhan at kung paano niya ito haharapin.

Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami