close

Iba’t Ibang Uri ng mga Balita

1. Balitang Panlokal – Mga balita tungkol sa isang lokal na yunit ng pamahalaan tulad ng barangay.

2. Balitang Pambansa – Mga balitang mahalaga at nagaganap sa buong bansa

3. Balitang Pandaigdig – Mga balitang nagaganap na mahalaga sa buong daigdig. halimbawa: Digmaan sa iraq

4. Balitang Pampulitikal – Tungkol sa mga pangyayaring may kinalaman sa pulitika.

5. Balitang Pampalakasan – Tungkol sa mga pangyayaring may kinalaman sa mga palaro at kompetisyong pangkalakasan

6. Balitang Pang-edukasyon – Tungkol sa mga pangyayaring may kinalaman sa edukasyon.

7. Balitang Pantahanan – Tungkol sa mga mahalagang pangyayaring may kinalaman sa pamamahala ng tahanan.

8. Balitang Pangkabuhayan – Tungkol sa mga mahalagang pangyayaring may kinalaman sa negosyo at takbo ng kabuhayan ng bansa.

9. Balitang Panlibangan – May kinalaman sa larangan ng telibisyon, radyo, pelikula, tanghalan at iba pa.

10. Balitang buhat sa talumpati – ito’y buhat sa pinaghandaang okasyon tulad ng palatuntunan, seminar, panayam o pulong.

Tags : Balita
Close Bitnami banner
Bitnami