close

Iba’t Ibang Uri ng Paglalarawan

Karaniwan o konkretong Paglalarawan – layunin nito ang magbigay ng kaalaman
hinggil sa isang bagay ayon sa pangkalahatang pangmalas ng manunulat. Sa
pamamagitan ng tiyak na salitang naglalarawan, naipakikita ang fisikal o konkretong
katangian. Higit na binibigyang – diin sa paglalarawang ito kung ano ang nakikita at
hindi and nilalaman ng damdamin o kuru-kuro ng manunulat.

Masining/abstraktong Paglalarawan – naglalayung pukawin ang guni-guni at
damdamin ng mambabasa. Higit na nabibigyang diin dito hindi ang tiyak na larawang
nakikita kundi ang makulay na larawang nililikha ng imahinasyon. Gumagamit ito ng
mga salitang nagpapaganda rito gaya ng mga tayutay at iba pang mga salitang
patalinhaga.

Mga Halimbawa ng Masining o Obstratikong Paglalarawan:

  • Paglalarawan sa Tao
  • Paglalarawan sa Damdamin
  • Paglalarawan sa Bagay
  • Paglalarawan ng tanawin o Lugar
Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami