close

Ilan sa mga Magagandang Kaugalian ng mga Pilipino

Bayanihan

Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na nagtutulungan kahit kailan o saanman kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay at ang mga taong-bayang malapit dito ay agad na tutulungan ang drayber anuman ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat-bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay-sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang hindi gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunan sa Europa at Amerika.

Pagmamano

Ang pagmamano ay isang kaugalian ng mga Pilipino upang ipakita ang paggalang sa mga nakatatanda. Tinutukoy ito sa pamamagitan ng pagkuha sa sa kamay ng nakatatanda at paglipat nito sa noo kasabay ang pagsabi ng, “mano po.” Kadalasan itong ginagawa bilang pagbati o bago umalis. Maagang itong itinuturo sa mga bata bilang tanda ng paggalang.

Harana

Ang harana ay isang awit o tugtugin na isinasagawa sa gabi mula sa labas ng tahanan ng taong pinararangalan o nililigawan. Karaniwan itong ginagampanan ng isang lalaking manliligaw sa may ibaba ng bintana ng bahay ng kaniyang babaeng nililigawan. Iniaalay niya ang tugtugin at awit para sa kaniyang sinisinta upang mapagwagian niya ang puso ng sinusuyo at iniibig. Karaniwan itong nagaganap sa mga lalawigan. Madalas ding sinasaliwan ng tugtugin mula sa isang gitara ng kumakantang tinig ng lalaking mangingibig.

Pamamanhikan

Isang tradisyon na isasagawa kapag ang babae at lalaki ay nagkasundong magpakasal ang pamamanhikan. Pormal na hinihingi ng lalaki ang kamay ng babae mula sa magulang nito habang kaharap ang sarili niyang mga magulang. Sa ilang lugar ay isinasama pa ng lalaki ang Punong Barangay o iba pang maimpluwensiyang kamag-anak o kaibigan upang lumahok sa pamamanhikan. Kadalasang may malaking salu-salo sa hapag ang magaganap na pamamanhikan. Dito ay pinag-uusapan ang petsa at pook ng kasalan ng magsing-irog, maging ang ilan pang detalye katulad ng magiging ninong at ninang, ang paring magkakasal, mga abay, lugar ng kainan, at maging ang listahan ng mga bisita.

Pananampalataya

Pananampalataya sa Panginoon. Isang magandang kaugalian ng mga Pilipino ang pagtitiwala sa Panginoon. Karamihan sa kanilang mga mag-anak ay matapat sa pananampalataya. Naniniwala silang may isang Panginoong pumapatnubay sa lahat ng kanilang gawain. Batid din nilang tumutulong Siya sa mga taong tumutulong sa kanilang sarili.

Tags : Filipino HistoryKulturaUgali
Close Bitnami banner
Bitnami