close

KABANATA IV: Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos

Sa kabanatang ito, ang mga mananaliksik ay naglalayong ipakita ang interpretasyon at pagtatasa ng mga datos na kanilang nakalap.

1. Ano ang demograpikong propayl ng mga respondent sa mga tuntunin.
Talahayan 1
Dami at porsyento ng pamamahagi ng mga respondent sa tuntunin ng Edad

AGE INTERVAL FREQUENCY PERCENTAGE
16-18 24 48%
19-21 16 32%
22-23 10 20%
TOTAL 50 100%

Ang talahanayan sa 1 ipinakita na ang karamihan ng mga sumasagot sa pananaliksik na ito ay edad sa pagitan ng 16-18 taon ng edad, ang dalas ng 24 tao, katumbas ng 48 sa porsyento. Sumunod ay 19-21 taon ng edad at may 16 tao, katumbas Ng 32 porsyento at 22-23 taon na may 10 katao na may 20% porsyento.

Talahayan 2
Dami at porsyento ng pamamahagi ng mga respondent sa tuntunin ng kasarian:

KASARIAN DAMI PORSYENTO
BABAE 30 60%
LALAKI 20 40%
KABUUAN N = 100 100 %

Sa talahayanan 2, ipinakita na ang kabuuan ng mga respondente, nakakuha ang mga babae ng 60 porsyento. Dahil sa panahon ay nagkakalap ng datos karamihan ay mga babae mula sa kurso ng BS TOURISM.at ang ilan ay mga lalaki na may 30 na porsyento. sa kabuuan ay 100 na porsyento.

Talahayan 3
1.Pamilyar ba kayo sa bagong atraksyon ng pilipinas na angono petrogylphs?

Tugon Respondente Porsyento(%)
OO 15 30%
HINDI 35 70%
KABUUAN 50 100%

Pitongput porsyento (70%) o tatlongput lima (35) ay hindi pamilyar sa bagong atraksyon sa pilipinas na angono petroglyphs at tatlong pong porsyento (30%) o labing limang respondente ang pamilyar sa bagong atraksyon ng pilipinas.
Talahayan 4

2.Kelangan ba na ilathala ang angono petroglyphs para makilala ito bilang turis spat.?

Tugon Respondente Porsyento(%)
OO 39 78%
HINDI 11 22%
KABUUAN 50 100%

Pitongput walong porsyento (78%) o tatlongput siyam (39) na respondente ay nais ilathala ang “ANGONO PETROGLYPHS” upang makilala ito na bagong atraksyon sa pilipinas.at dalawang put dalawang porsyento (22%) o labing isang (11) respondente ay hindi pumayag ilathala ang bagong atraksyon.
Talahayan 5
Bilang mg aaral ng OLFU ikw ba ay makakatulong sa turist spat sa pilipinas?

Tugon Respondente Porsyento(%)
OO 41 82%
HINDI 9 18%
KABUUAN 50 100%

Walongput dalawang porsyento (82%) o apatnaput isa (41) na bilang ng mga respondente ay makakatulong sa mga turist spat sa pilipinas at labing walong porsyento (18%) o siyam na respondente ang nagsabi na hindi sila makakatulong sa mga turis spat sa pilipinas.
Talahayan 6
May epekto ba ito sa mga turismo sa pagkakaroon ng Angono petrolgyphs?

Tugon Respondente Porsyento(%)
OO 22 44%
HINDI 28 56%
KABUUAN 50 100%

Limangput anim na porsyento (56%) o dalangput walo (28) na bilang ng respondente ang nagsasabing hindi ito nakaka-apekto sa turismo sa pagkakaroon ng “Angono Petroglyphs” at apatnaput apat na porsyento ang nagsasabing nakaka-apekto ito sa turismo ng pilipinas.
Talahayan 7
Importante ba ang pag-rereserba sa angono petroglyphs?Tugon Respondente Porsyento(%)
OO 35 70%
HINDI 15 30%
KABUUAN 50 100%

Pitongput porsyento (70%) o tatlongput lima (35) na bilang ng respondente ang nagsabi na kailangan i-preserba ang angono petroglyphs bilang yaman ng bansa. At tatlongpung porsyento (30%) o labing lima (15) respondente ang sumagot na hindi kailangan i-preserba ang angono petroglyphs sa kadahilanang hindi pa nila ito nararating.

Talahayan 8
Sa inyong palagay ang angono petroglyphs ba ay ang pinakamatandang sining sa pilipinas?

Tugon Respondente Porsyento(%)
OO 8 16%
HINDI 42 84%
KABUUAN 50 100%

Walongput apat na porsyento (84%) o apatnaput dalawa (42) na respondente ang nagsasabi na hindi ito pinaka-matandang likhang sining sa pilipinas at labing anim na porsyento (16%) o walo (8) ang nagsasabing ito’y isa sa mga pinakamatandang sining sa pilipinas.

Talahanayan 9
Makakadagdag ba ito sa bagong atraksyon ng pilipinas ?

Tugon Respondente Porsyento(%)
OO 43 86%
HINDI 7 14%
KABUUAN 50 100%

Walongput anim na porsyento (86%) o apatnaput tatlo (43) na bilang ng respondente ang nagsasabing makakadagdag ito sa bagong atraksyon ng pilipinas sa kadahilanang kailangan ito bigyan ng pansin n gating pamahalaan at labing apat na porsyento (14%) o pito (7) ang ngsasabing hindi ito makakadagdag sa bagong atraksyon sa pilpinas.

Talahanayan 10
Mabuting maidudulot ba sa mamamayan ng angono ang pagkakaroon ng angono petroglyphs?

Tugon Respondente Porsyento(%)
OO 39 78%
HINDI 11 22%
KABUUAN 50 100%

Pitongput walo (78) o tatlongput siyam (39) na respondente na makakatulong ito sa mamamayan ng angono kung mabibigyan ito ng pansin upang dumami sa kanilang lugar ang turista at dalawangput dalawang porsyento (22%) o labing isa (11) na respondente ay hindi ito makakatulong sa mamamayan ng angono.

Tags : Pananaliksik
Close Bitnami banner
Bitnami