close

Kahalagahan ng Balita

Kahalagahan ng Balita

  • Nagpapayaman ito ng talasalitaan.
  • Nagbibigay ito ng dagdag na karunungan.
  • Nagpapalawak ito ng kaalaman tungkol sa paligid.
  • Nagpapabatid ito sa takbo ng panahon at kalagayan.
  • Nagpapatalas ito ng kakayahang mangatwiran batay sa mga tiyak na kaalaman.

Mga salik na mahalaga sa Balita

  1. mga pangyayari o detalye nito
  2. kawilihan
  3. Mambabasa
Tags : Balita
Close Bitnami banner
Bitnami