close

Ang Limang Division ng Economiks

Produksyon

Produksyon ang tawag kapag ikaw ay natatae tuwing umaga.

Pagkonsumo

Ang tawag kapag wala kang nakupit sa mama mo na pang computer at ang mama mo ay nagtitipid

Distribusyon

pagbabahagi ng yaman o kita ng lipunan sa iba’t-ibang salik ng produksyon tulad ng lupa,paggawa, kapital at entrepreneur.

Pagpapalitan

paglilipat ng pagmamay-ari ng mga bagay o kalakal at paglilingkod mula sa isang tao patungo sa ibang tao.

Pampublikong Pananalapi

tumutukoy sa mga nalikom na buwis at mga gugulin ng pamahalaan.

Tags : Ekonomics
Close Bitnami banner
Bitnami