close

MGA DAPAT TANDAAN AT HAKBANG SA PAGSULAT NG BIONOTE

BIONOTE

 • Isang sulating nagbibigay ng mga impormasyon ukol sa isang indibidwal upang maipakilala siya sa mga tagapakinig o mambabasa.
 • Binibigyang diin dito ang edukasyon, mga parangal o nakamit, mga paniniwala at mga katulad na impormasyon ukol sa ipinakikilalang indibidwal

Ayon kay Levy (2005), may apat na maaaring paggamitan ng bionote

 1. Aplikasyon sa trabaho
 2. Paglilimbag ng mga artikulo aklat o blog
 3. Pagsasalita sa mga pagtitipon
 4. Pagpapalawak ng network propesyonal

MGA DAPAT TANDAAN SA PAGSULAT NG BIONOTE

 1. Balangkas sa pagsulat
 2. Haba ng bionote
 3. micro-bionote
 4. maikling bionote
 5. mahabang bionote
 6. Kaangkupan ng nilalaman
 7. Antas ng pormalidad ng mga sulatin
 8. Larawan

MGA HAKBANG SA PAGSULAT NG BIONOTE
(Brogan, 2014; Hummel, 2014)

 1. Tiyakin ang layunin
 2. Pagdesisyonan ang haba ng susulating bionote
 3. Gamiting ang ikatlong panauhang perspektibo
 4. Simulan sa pangalan
 5. Ilahad ang propesyong kinabibilangan
 6. Isa-isahin ang mahahalagang tagumpay
 7. Idagdag ang ilang di-inaasahang detalye
 8. Isama ang contact information
 9. Basahin at isulat muli ang bionote
Tags : pagsulatWika
Close Bitnami banner
Bitnami