close

Pang-uri (Adjective)

Ang Pang-uri ay mga salitang naglalarawan. Inilalalarwan nito ang katangian ng mga pangngalan at panghalip.

– Maaring gawing payak na simuno o payak na panaguri ang pang-uri.

– Maari rin itong gwing bahaging naglalarawan ng simuno o panaguri.

Halimbawa:
Maganda ang babaeng dumaan dito kanina.

May mga pang-uri ring kaugnay ng pandama. May ma bagay na nauuri natin ang katangian sa pamamagitan ng pandama tulad ng: matalas at matulis; makinis o magaspang; malamig o mainit; makati at mahapdi.

II. Antas ng Pang-uri

Pangngalan Lantay na Pang-uri Pahambing Pasukdol
bulaklak mabango mas mabango pinakamabango
bag bago higit na bago napakabago

Pansinin ang mga pang-uri sa tsart. May tatlong kaantasan ang pang-uri sa paglalarawan ng pangngalan. Ang mga nasa tsart ay nasa lantay na antas.

1. Nasa pahambing na antas naman kapag nilagyan ng salitang mas o higit ang pang-uri.

2. Ginagamit ang mas o higit kung nakahihigit ang isa sa dalawang pinaghahambing. Kung pareho naman ang katangian, ginagamit ang kasing o magkasing.

3. Kung nakahihigit ang isa sa dalawang pinaghahambing, ginagamit ang di-gaano o di-gasino.

4. Kung pasukdol na antas naman ginagamit ang panlaping pinaka, napaka, sa salitang-ugat. Maaaring gamitin ang mga salitang ubod ng, saksakan ng, nuno ng at iba pang pasukdol na salita.

Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami